Aktuality

Školní participativní projekt 2023

ŠKOLNÍ PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET PRO ROK 2023

 

Zapoj se opět do projektu města Krnov !

 

  Je tady znovu možnost podat návrh na zvelebení naší školy. 

 

Neboj se a řekni to nahlas !

 

 Chceš rozhodovat o tom, jak to má v naší škole vypadat?

Máš nějaké nápady, jak to u nás vylepšit?    

 

   Město Krnov opět přichází společně se společností Kofola ČeskoSlovensko se školním participativním rozpočtem na rok 2023, ve kterém žákům čtyř základních škol ve městě rozdělila stodvacet tisíc korun českých. Každé škole tak nabízí možnost investovat 30 tisíc korun českých do zvelebení a zlepšení svých prostorů a blízkého okolí. O investování částky však mohou rozhodovat pouze žáci konkrétní školy.

Nejlepší nápady a návrhy budou zrealizovány do konce kalendářního roku. 

 

Pro naši školu je připraveno 30 tisíc korun a jak je využijete, je jen na Vás - žácích.

Tyto peníze jsou určeny jen a pouze pro Vaše nápady a Vy sami rozhodnete, na co budou využity.

 

KDO?

Kdo může podat návrh? S nápadem může přijít kdokoli z Vás – žáků Vaší základní školy. Návrh může podat jednotlivec (od 3. třídy a výš), skupina žáků (maximálně 5 žáků, mohou se zapojit žáci ze všech ročníků) nebo celá třída (jakýkoli ročník).

 CO?

Jak může Tvůj nápad vypadat, co musí splňovat?

-        musí přispívat ke zlepšení prostředí ve škole

-        musí sloužit žákům a dalším uživatelům školy

-        musí být realizován v budově školy nebo jejím okolí (tzn. v areálu školy) – uvnitř i venku

-        musí být šetrný k životnímu prostředí a nesmí být v rozporu se zdravým životním stylem

-        musí být předložen na předepsaném formuláři (příloha č. 1 Pravidel) a musí obsahovat všechny povinné části

 KOLIK?

Kolik peněz můžeš na svůj projekt získat?

-    maximální částka, kterou můžeš získat na svůj projekt, je 25 tisíc korun

-   pokud nebude využita celá částka, zbytek peněz využijeme na aktivity v rámci Zdravého města a místní Agendy 21 Krnov

JAK?

Jak se můžeš zapojit a jak probíhá celý proces?

1.     Příprava

Seznámíš se s pravidly, připravíš svůj návrh a pokud si nebudeš vědět rady, obrátíš se na školní koordinátorku Mgr. Martinu Kopeckou, která Ti pomůže.

2.     Podání žádosti

Nápad je nutno odevzdat na předepsaném formuláři (příloha č. 1 Pravidel), vyplnit všechny požadované údaje, rozpočet a případné přílohy (obrázky, mapy apod.). Žádost včetně příloh odevzdej školnímu koordinátorovi.

3.     Kontrola a úprava návrhů

Zkontrolujeme, jestli je Tvůj návrh v pořádku a splňuje všechna pravidla. Pokud narazíme na problém, společně s Tebou jej opravíme.

4.     Prezentace návrhů a hlasování

Všechny předložené a zkontrolované návrhy budou zveřejněny na webových stránkách Vaší školy www.zs1krnov.cz

Zároveň také proběhne prezentace nápadů před spolužáky. Svůj návrh jim představíš a přesvědčíš je, že právě ten Tvůj je ten nejlepší.

5.     Výběr vítězných projektů

Všichni žáci pak budou o předložených projektech hlasovat prostřednictvím hlasovacích lístků.

6.     Realizace

 

Vítězný projekt bude realizován, aby mohl škole a žákům sloužit co nejdříve.

KDY?

Kdy to vlastně celé proběhne?

Příprava a podání žádosti

   1. 2. – 31. 3. 2023

Kontrola a úprava návrhů

  1. 4. – 16. 4. 2023

Prezentace návrhů a hlasování

17. 4. – 30. 4. 2023

Realizace vítězných projektů

  1. 5. – 30. 6. 2023

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Martina Kopecká – školní koordinátor participativního rozpočtu

Tel.: 776 168 211

E-mail: kopecka@zs1krnov.cz 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI :   zde

6.2. 2023

Výsledky hlasování - Participativní projekt 2022

Z 5  různých předložených verzí zvítězil návrh č. 2 - Airtracky a žíněnky. 
Děkujeme všem účastníkům, kteří své nápady prezentovali a také všem hlasujícím žákům školy za jejich hlas.
 
výsledky hlasování Participativní projekt 2022 - TABULKA
 

27.11. 2022

Participativní projekt 2022

ŠKOLNÍ PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET PRO ROK 2022

 

Zapoj se do projektu města Krnov !

 

  Je tady opět možnost podat návrh na zvelebení naší školy. 

 

Neboj se a řekni to nahlas !

 

 Chceš rozhodovat o tom, jak to má v naší škole vypadat?

Máš nějaké nápady, jak to u nás vylepšit?    

 

   Město Krnov opět přichází společně se společností Kofola ČeskoSlovensko se školním participativním rozpočtem na rok 2022, ve kterém žákům čtyř základních škol ve městě rozdělila stodvacet tisíc korun českých. Každé škole tak nabízí možnost investovat 30 tisíc korun českých do zvelebení a zlepšení svých prostorů a blízkého okolí. O investování částky však mohou rozhodovat pouze žáci konkrétní školy.

Nejlepší nápady a návrhy budou zrealizovány do konce kalendářního roku. 

 

Pro naši školu je připraveno 30 tisíc korun a jak je využijete, je jen na Vás - žácích.

Tyto peníze jsou určeny jen a pouze pro Vaše nápady a Vy sami rozhodnete, na co budou využity.

 

KDO?

Kdo může podat návrh? S nápadem může přijít kdokoli z Vás – žáků Vaší základní školy. Návrh může podat jednotlivec (od 3. třídy a výš), skupina žáků (maximálně 5 žáků, mohou se zapojit žáci ze všech ročníků) nebo celá třída (jakýkoli ročník).

 CO?

Jak může Tvůj nápad vypadat, co musí splňovat?

-        musí přispívat ke zlepšení prostředí ve škole

-        musí sloužit žákům a dalším uživatelům školy

-        musí být realizován v budově školy nebo jejím okolí (tzn. v areálu školy) – uvnitř i venku

-        musí být šetrný k životnímu prostředí a nesmí být v rozporu se zdravým životním stylem

-        musí být předložen na předepsaném formuláři (příloha č. 1 Pravidel) a musí obsahovat všechny povinné části

 KOLIK?

Kolik peněz můžeš na svůj projekt získat?

-    maximální částka, kterou můžeš získat na svůj projekt, je 25 tisíc korun

-   pokud nebude využita celá částka, zbytek peněz využijeme na aktivity v rámci Zdravého města a místní Agendy 21 Krnov

JAK?

Jak se můžeš zapojit a jak probíhá celý proces?

1.     Příprava

Seznámíš se s pravidly, připravíš svůj návrh a pokud si nebudeš vědět rady, obrátíš se na školní koordinátorku Mgr. Martinu Kopeckou, která Ti pomůže.

2.     Podání žádosti

Nápad je nutno odevzdat na předepsaném formuláři (příloha č. 1 Pravidel), vyplnit všechny požadované údaje, rozpočet a případné přílohy (obrázky, mapy apod.). Žádost včetně příloh odevzdej školnímu koordinátorovi.

3.     Kontrola a úprava návrhů

Zkontrolujeme, jestli je Tvůj návrh v pořádku a splňuje všechna pravidla. Pokud narazíme na problém, společně s Tebou jej opravíme.

4.     Prezentace návrhů a hlasování

Všechny předložené a zkontrolované návrhy budou zveřejněny na webových stránkách Vaší školy www.zs1krnov.cz

Zároveň také proběhne prezentace nápadů před spolužáky. Svůj návrh jim představíš a přesvědčíš je, že právě ten Tvůj je ten nejlepší.

5.     Výběr vítězných projektů

Všichni žáci pak budou o předložených projektech hlasovat prostřednictvím hlasovacích lístků.

6.     Realizace

 

Vítězný projekt bude realizován, aby mohl škole a žákům sloužit co nejdříve.

KDY?

Kdy to vlastně celé proběhne?

Příprava a podání žádosti

 1. 9. – 16. 10. 2022

Kontrola a úprava návrhů

17. 10. – 31. 10. 2022

Prezentace návrhů a hlasování

1. 11. – 13. 11. 2022

Realizace vítězných projektů

14. 11. – 11. 12. 2022

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Martina Kopecká – školní koordinátor participativního rozpočtu

Tel.: 776 168 211

E-mail: kopecka@zs1krnov.cz 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI :   zde

14.9. 2022

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ŽÁKŮ

V rámci projektu žáci naší školy mohli hlasovat do neděle 26. 5. 2021. Po zhlédnutí prezentace všech návrhů někteří žáci hlasovali přímo ve škole, jiní online přes formulář v aplikaci MS.

Do hlasování se zapojilo celkem 300 žáků

a nejvíce hlasů získal návrh č. 2 „Relax a pohoda o přestávkách“.

Autorkami vítězného návrhu jsou žákyně třídy 5. A, Ema a Klára Staňkovy.

Děvčata přišla s myšlenkou zřídit na chodbách školy v jednotlivých patrech koutky pro odpočinek, hru, zábavu či řešení studijních úkolů. Každý koutek bude vybaven sedacími vaky, podnožníkem a stolečkem.

Děvčatům k jejich prvenství blahopřejeme
a všem účastníkům projektu děkujeme.
 
Vítězný projekt bude realizován do konce tohoto školního roku. 
 
 
 
 
 

23.5. 2021

PROJEKT MĚSTA KRNOV ŠKOLNÍ PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2021

Milí žáci, rodiče, učitelé,

do tohoto vyhlášeného projektu se na naší škole zapojilo celkem pět návrhů s těmito názvy – 1. Lepší škola, 2.  Relax a pohoda o přestávkách, 3. Samolepky do škol, 4. Zpestření tělesné výchovy, 5. Gymnastický koberec.

Autoři návrhů projektu jmenovitě podle tříd:

5. A - Ema Staňková, Klára Staňková

5.B - Andrisová Veronika, Kévalová Patricie, Oubělická Nela, Pořízková Ellen

7.A - Hejlová Tereza, Vaňharová Adéla

9.A - Nguyen Dominik, Sedlák Martin

 V navržených prezentacích se objevilo několik zajímavých a podnětných nápadů, které by mohly do budoucna škole vylepšit a zpříjemnit prostředí a klima školy. Všem účastníkům za jejich velmi zdařilé návrhy, nápady a závěrečné prezentace děkujeme. 

 

23.5. 2021

Hlasování žáků - 5 návrhů

 
 

23.5. 2021

Neboj se a řekni to nahlas !

Chceš rozhodovat o tom, jak to má v naší škole vypadat? Máš nějaké nápady, jak to u nás vylepšit?    

    NEBOJ SE A ŘEKNI TO NAHLAS !

Město Krnov přichází společně se společností Kofola ČeskoSlovensko se školním participativním rozpočtem na rok 2021, ve kterém žákům čtyř základních škol ve městě rozdělila sto tisíc korun českých. Každé škole tak nabízí možnost investovat 25 tisíc korun českých do zvelebení a zlepšení svých prostorů a blízkého okolí. O investování částky však mohou rozhodovat pouze žáci konkrétní školy. Nejlepší nápady a návrhy budou zrealizovány do konce školního roku. 

30.12. 2020

Pravidla školního participativního rozpočtu pro rok 2021

Máme připraveno 25 tisíc korun, a jak je využijete, je jen na Vás - žácích. Tyto peníze jsou určeny jen a pouze pro Vaše nápady a Vy sami rozhodnete, na co budou využity.

KDO?

Kdo může podat návrh? S nápadem může přijít kdokoli z Vás – žáků Vaší základní školy. Návrh může podat jednotlivec (od 3. třídy a výš), skupina žáků (maximálně 5 žáků, mohou se zapojit žáci ze všech ročníků) nebo celá třída (jakýkoli ročník).

CO?

Jak může Tvůj nápad vypadat, co musí splňovat?

-       musí přispívat ke zlepšení prostředí ve škole

-       musí sloužit žákům a dalším uživatelům školy

-       musí být realizován v budově školy nebo jejím okolí (tzn. v areálu školy) – uvnitř i venku

-       musí být šetrný k životnímu prostředí a nesmí být v rozporu se zdravým životním stylem

-       musí být předložen na předepsaném formuláři (příloha č. 1 Pravidel) a musí obsahovat všechny povinné části

KOLIK?

Kolik peněz můžeš na svůj projekt získat?

-       maximální částka, kterou můžeš získat na svůj projekt, je 25 tisíc korun

-       pokud nebude využita celá částka, zbytek peněz využijeme na aktivity v rámci Zdravého města a místní Agendy 21 Krnov

JAK?

Jak se můžeš zapojit a jak probíhá celý proces?

1.    Příprava

Seznámíš se s pravidly, připravíš svůj návrh, a pokud si nebudeš vědět rady, obrátíš se na školní koordinátorku Mgr. M. Kopeckou, která Ti pomůže.

2.    Podání žádosti

Nápad je nutno odevzdat na předepsaném formuláři (příloha Pravidla školního participativního rozpočtu prorok 2021), vyplnit všechny požadované údaje, rozpočet a případné přílohy (obrázky, mapy apod.). Žádost včetně příloh odevzdej školní koordinátorce.

3.    Kontrola a úprava návrhů

Zkontrolujeme, jestli je Tvůj návrh v pořádku a splňuje všechna pravidla. Pokud narazíme na problém, společně s Tebou jej opravíme.

4.    Prezentace návrhů a hlasování

          Všechny předložené a zkontrolované návrhy budou zveřejněny na webových     

           stránkách Vaší školy www.zs1krnov.cz (žáci – školní parlament).

Zároveň také proběhne prezentace nápadů před spolužáky. Svůj návrh jim představíš a přesvědčíš je, že právě ten Tvůj je ten nejlepší.

5.    Výběr vítězných projektů

Po prezentaci budou všichni žáci o předložených projektech hlasovat prostřednictvím hlasovacích lístků.

6.    Realizace

Vítězný projekt bude realizován, aby mohl škole a žákům sloužit co nejdříve.

KDY?

Kdy to vlastně celé proběhne?

Příprava a podání žádosti

4. 1. – 26. 2. 2021

Kontrola a úprava návrhů

1. 3. – 17. 3. 2021

Prezentace návrhů a hlasování

18. 3. – 31. 3. 2021

Realizace vítězných projektů

1. 4. – 20. 6. 2021

ZÁVĚR

Všechny důležité informace najdete na webových stránkách Vaší školy www.zs1krnov.cz – žáci – školní parlament

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Martina Kopecká – školní koordinátor participativního rozpočtu

Tel.: 776 168 211

e-mail: kopecka@zs1krnov.cz

 

Přílohy pravidel:

1. Formulář žádosti    zde formulář ke stažení a vyplnění   zde formulář žádosti ke čtení

5.1. 2021