Historie

stručná historie ŠP při ZŠ Krnov Dvořákův okruh 2

oficiální založení = čtvrtek 4. 10. 2007

1. schůzka školního parlamentu

 

motto ŠP

 „ Zapojit co nejvíce žáků do dění naší školy.“

 

1.starostka výboru ŠP – Lucie Palicová

(15. 11. 2007)

 

Stanovy ŠP schváleny a uveřejněny – 15. 11. 2007

 

webové stránky ŠP – 6. 5. 2008

http://parlamentzs1krnov.blog.cz

bohužel 16.srpna 2020 byl provoz stránek ukončen 

LOGO ŠP vytvořila – Zuzana Sivková (únor 2009)

 

facebook ŠP – 6. 9. 2016

Školní parlament ZŠ Dvořákův okruh Krnov

 

koordinátorka ŠP - Mgr. Martina Kopecká

 

 

účastnili jsme se několika KRAJSKÝCH SETKÁNÍ DĚTSKÝCH PARLAMENTŮ

21. - 23. 10. 2007 – 4. Setkání dětských parlamentů a zastupitelstev MSK v Kopřivnici

72 účastníků z městských parlamentů v Ostravě, Opavě, Vratimově, Českém Těšíně, Orlové, Nového Jičína, Karviné a Krnova)

19. - 21. 3. 2008 -  5. Setkání dětských parlamentů a zastupitelstev MSK v Novém Jičíně

27. - 29. 10. 2008 -  6. Setkání dětských parlamentů a zastupitelstev MSK ve Vratimově

(téma Dětská práva – 40 účastníků – Vratimov, Ostrava, Nový Jičín, Orlová, Kopřivnice, Krnov)

 

organizovali jsme ve dnech od 18. - 20. 6. 2009 

7. Krajské setkání dětských parlamentů a zastupitelstev MSK

pod záštitou města Krnova

v rámci projektu „Podpora participace dětí a mládeže a krajské setkání DP a Z MSK v Krnově s cílem utvořit městský dětský parlament společně se SVČ Méďa Krnov – 50 účastníků ze 7 měst ( Ostrava, Opava, Vratimov, Orlová, Nový Jičín, Kopřivnice a Krnov) 

 

Náš parlament byl zapojen v letech 2009 až 2010 v těchto projektech:

 „Podpora participace dětí a mládeže a krajské setkání DP a Z MSK v Krnově s cílem utvořit městský dětský parlament společně se SVČ Méďa Krnov"

Projekt probíhal od 1.1. 2009 do 31. 7. 2009 a byl rozdělen na několik dílčích etap nejen podle časových období, ale i podle témat jednotlivých akcí.

Miniprojekt "Českopolský školní parlament",

který byl financován z Fondu mikroprojektů Euroregion Praděd v rámci Operačního programu "Přeshraniční spolupráce" 2007-2013 Č-PR.

Více informací o jednotlivýh projektech naleznete ve složce Projekty.