Projekty

Neboj se a řekni to nahlas ! 2024

ŠKOLNÍ PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET PRO ROK 2024

 

Zapoj se opět do projektu města Krnov !

 

  Je tady znovu možnost podat návrh na zvelebení naší školy. 

 

Neboj se a řekni to nahlas !

 

 Chceš rozhodovat o tom, jak to má v naší škole vypadat?

Máš nějaké nápady, jak to u nás vylepšit?    

 

   Město Krnov opět přichází společně se společností Kofola ČeskoSlovensko se školním participativním rozpočtem na rok 2024, ve kterém žákům čtyř základních škol ve městě rozdělila stodvacet tisíc korun českých. Každé škole tak nabízí možnost investovat 30 tisíc korun českých do zvelebení a zlepšení svých prostorů a blízkého okolí. O investování částky však mohou rozhodovat pouze žáci konkrétní školy.

Nejlepší nápady a návrhy budou zrealizovány do konce kalendářního roku. 

 

Pro naši školu je připraveno 30 tisíc korun a jak je využijete,

je jen na Vás - žácích.

Tyto peníze jsou určeny jen a pouze pro Vaše nápady a Vy sami rozhodnete, na co budou využity.

 

KDO?

Kdo může podat návrh? S nápadem může přijít kdokoli z Vás – žáků Vaší základní školy. Návrh může podat jednotlivec (od 3. třídy a výš), skupina žáků (maximálně 5 žáků, mohou se zapojit žáci ze všech ročníků) nebo celá třída (jakýkoli ročník).

 CO?

Jak může Tvůj nápad vypadat, co musí splňovat?

-        musí přispívat ke zlepšení prostředí ve škole

-        musí sloužit žákům a dalším uživatelům školy

-        musí být realizován v budově školy nebo jejím okolí (tzn. v areálu školy) – uvnitř i venku

-        musí být šetrný k životnímu prostředí a nesmí být v rozporu se zdravým životním stylem

-        musí být předložen na předepsaném formuláři (příloha č. 1 Pravidel) a musí obsahovat všechny povinné části

 KOLIK?

Kolik peněz můžeš na svůj projekt získat?

-    maximální částka, kterou můžeš získat na svůj projekt, je 30 tisíc korun

-   pokud nebude využita celá částka, zbytek peněz využijeme na aktivity v rámci Zdravého města a místní Agendy 21 Krnov

JAK?

Jak se můžeš zapojit a jak probíhá celý proces?

1.     Příprava

Seznámíš se s pravidly, připravíš svůj návrh a pokud si nebudeš vědět rady, obrátíš se na školní koordinátorku Mgr. Martinu Kopeckou, která Ti pomůže.

2.     Podání žádosti

Nápad je nutno odevzdat na předepsaném formuláři (příloha č. 1 Pravidel), vyplnit všechny požadované údaje, rozpočet a případné přílohy (obrázky, mapy apod.). Žádost včetně příloh odevzdej školnímu koordinátorovi.

3.     Kontrola a úprava návrhů

Zkontrolujeme, jestli je Tvůj návrh v pořádku a splňuje všechna pravidla. Pokud narazíme na problém, společně s Tebou jej opravíme.

4.     Prezentace návrhů a hlasování

Všechny předložené a zkontrolované návrhy budou zpracované do prezentace v aplikaci powerpoint, ve které spolužáky můžeš přesvědčit, že právě Tvé nápady jsou ty nejlepší.

5.     Výběr vítězných projektů

Všichni žáci pak budou o předložených projektech hlasovat ve škole prostřednictvím hlasovacích lístků nebo formou hlasování v aplikaci edupage.

6.     Realizace

 

Vítězný projekt bude realizován, aby mohl škole a žákům sloužit co nejdříve.

KDY?

Kdy to vlastně celé proběhne?

Příprava a podání žádosti

   7. 5. – 31. 5. 2024

Kontrola a úprava návrhů

  1. 6. – 6. 6 2024

Prezentace návrhů a hlasování

7. 6. – 25. 6. 2024

Realizace vítězných projektů

  26. 6. – 31. 10. 2024

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Martina Kopecká – školní koordinátor participativního rozpočtu

Tel.: 776 168 211

E-mail: kopecka@zs1krnov.cz 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI :   zde

5.5. 2024

VÝSLEDKY PARTICIPATIVNÍHO PROJEKTU - NEBOJ SE A ŘEKNI TO NAHLAS!

Město Krnov společně se společností Kofola ČeskoSlovensko a.s. nám ve škole umožnilo zapojit se do participativního projektu „Neboj se a řekni to nahlas!“. V projektu měli žáci naší školy možnost rozhodnout, jak zainvestovat 30.000 Kč do zvelebení a zlepšení prostorů školy a jejího blízkého okolí.

Do projektu se zapojilo několik žáků naší školy a vytvořili celkem 4 návrhy, jak to u nás ve škole vylepšit. S jednotlivými návrhy v aplikaci powerpoint byli žáci školy seznámeni jejich třídními učiteli, kteří společně s žáky ve třídách hlasovali.

Po sečtení všech hlasů jednotlivých tříd (celkem 17 tříd), jednoznačně zvítězil návrh č. 1 od autorů Elišky Ocáskové, Josefa Winklera a třídy 5.B. Z celkového počtu 329 hlasů získal vítězný návrh 123 hlasů. Návrh se zaměřil na sportovní vybavení do tělesné výchovy – nový gymnastický koberec, rakety na házení do dálky, obruče hula hop, badmintonové sady a jiné drobné sportovní náčiní.

Na dalších místech, na 2. - 4. místě, byly výsledky velmi vyrovnané, rozhodovalo mezi jednotlivými návrhy skutečně jen pár hlasů (72, 68 a 66).  

Všem žákům, kteří se do projektu aktivně zapojili, moc děkuji za jejich nápady, snahu, návrhy a prezentace . Autorům vítězného návrhu č. 1 blahopřeji. 

Martina Kopecká, koordinátorka ŠP

9.5. 2023

Školní participativní projekt 2023

ŠKOLNÍ PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET PRO ROK 2023

 

Zapoj se opět do projektu města Krnov !

 

  Je tady znovu možnost podat návrh na zvelebení naší školy. 

 

Neboj se a řekni to nahlas !

 

 Chceš rozhodovat o tom, jak to má v naší škole vypadat?

Máš nějaké nápady, jak to u nás vylepšit?    

 

   Město Krnov opět přichází společně se společností Kofola ČeskoSlovensko se školním participativním rozpočtem na rok 2023, ve kterém žákům čtyř základních škol ve městě rozdělila stodvacet tisíc korun českých. Každé škole tak nabízí možnost investovat 30 tisíc korun českých do zvelebení a zlepšení svých prostorů a blízkého okolí. O investování částky však mohou rozhodovat pouze žáci konkrétní školy.

Nejlepší nápady a návrhy budou zrealizovány do konce kalendářního roku. 

 

Pro naši školu je připraveno 30 tisíc korun a jak je využijete, je jen na Vás - žácích.

Tyto peníze jsou určeny jen a pouze pro Vaše nápady a Vy sami rozhodnete, na co budou využity.

 

KDO?

Kdo může podat návrh? S nápadem může přijít kdokoli z Vás – žáků Vaší základní školy. Návrh může podat jednotlivec (od 3. třídy a výš), skupina žáků (maximálně 5 žáků, mohou se zapojit žáci ze všech ročníků) nebo celá třída (jakýkoli ročník).

 CO?

Jak může Tvůj nápad vypadat, co musí splňovat?

-        musí přispívat ke zlepšení prostředí ve škole

-        musí sloužit žákům a dalším uživatelům školy

-        musí být realizován v budově školy nebo jejím okolí (tzn. v areálu školy) – uvnitř i venku

-        musí být šetrný k životnímu prostředí a nesmí být v rozporu se zdravým životním stylem

-        musí být předložen na předepsaném formuláři (příloha č. 1 Pravidel) a musí obsahovat všechny povinné části

 KOLIK?

Kolik peněz můžeš na svůj projekt získat?

-    maximální částka, kterou můžeš získat na svůj projekt, je 25 tisíc korun

-   pokud nebude využita celá částka, zbytek peněz využijeme na aktivity v rámci Zdravého města a místní Agendy 21 Krnov

JAK?

Jak se můžeš zapojit a jak probíhá celý proces?

1.     Příprava

Seznámíš se s pravidly, připravíš svůj návrh a pokud si nebudeš vědět rady, obrátíš se na školní koordinátorku Mgr. Martinu Kopeckou, která Ti pomůže.

2.     Podání žádosti

Nápad je nutno odevzdat na předepsaném formuláři (příloha č. 1 Pravidel), vyplnit všechny požadované údaje, rozpočet a případné přílohy (obrázky, mapy apod.). Žádost včetně příloh odevzdej školnímu koordinátorovi.

3.     Kontrola a úprava návrhů

Zkontrolujeme, jestli je Tvůj návrh v pořádku a splňuje všechna pravidla. Pokud narazíme na problém, společně s Tebou jej opravíme.

4.     Prezentace návrhů a hlasování

Všechny předložené a zkontrolované návrhy budou zveřejněny na webových stránkách Vaší školy www.zs1krnov.cz

Zároveň také proběhne prezentace nápadů před spolužáky. Svůj návrh jim představíš a přesvědčíš je, že právě ten Tvůj je ten nejlepší.

5.     Výběr vítězných projektů

Všichni žáci pak budou o předložených projektech hlasovat prostřednictvím hlasovacích lístků.

6.     Realizace

 

Vítězný projekt bude realizován, aby mohl škole a žákům sloužit co nejdříve.

KDY?

Kdy to vlastně celé proběhne?

Příprava a podání žádosti

   1. 2. – 31. 3. 2023

Kontrola a úprava návrhů

  1. 4. – 16. 4. 2023

Prezentace návrhů a hlasování

17. 4. – 30. 4. 2023

Realizace vítězných projektů

  1. 5. – 30. 6. 2023

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Martina Kopecká – školní koordinátor participativního rozpočtu

Tel.: 776 168 211

E-mail: kopecka@zs1krnov.cz 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI :   zde

6.2. 2023

Výsledky hlasování - Participativní projekt 2022

Z 5  různých předložených verzí zvítězil návrh č. 2 - Airtracky a žíněnky. 
Děkujeme všem účastníkům, kteří své nápady prezentovali a také všem hlasujícím žákům školy za jejich hlas.
 

27.11. 2022

Participativní projekt 2022

ŠKOLNÍ PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET PRO ROK 2022

 

Zapoj se do projektu města Krnov !

 

  Je tady opět možnost podat návrh na zvelebení naší školy. 

 

Neboj se a řekni to nahlas !

 

 Chceš rozhodovat o tom, jak to má v naší škole vypadat?

Máš nějaké nápady, jak to u nás vylepšit?    

 

   Město Krnov opět přichází společně se společností Kofola ČeskoSlovensko se školním participativním rozpočtem na rok 2022, ve kterém žákům čtyř základních škol ve městě rozdělila stodvacet tisíc korun českých. Každé škole tak nabízí možnost investovat 30 tisíc korun českých do zvelebení a zlepšení svých prostorů a blízkého okolí. O investování částky však mohou rozhodovat pouze žáci konkrétní školy.

Nejlepší nápady a návrhy budou zrealizovány do konce kalendářního roku. 

 

Pro naši školu je připraveno 30 tisíc korun a jak je využijete, je jen na Vás - žácích.

Tyto peníze jsou určeny jen a pouze pro Vaše nápady a Vy sami rozhodnete, na co budou využity.

 

KDO?

Kdo může podat návrh? S nápadem může přijít kdokoli z Vás – žáků Vaší základní školy. Návrh může podat jednotlivec (od 3. třídy a výš), skupina žáků (maximálně 5 žáků, mohou se zapojit žáci ze všech ročníků) nebo celá třída (jakýkoli ročník).

 CO?

Jak může Tvůj nápad vypadat, co musí splňovat?

-        musí přispívat ke zlepšení prostředí ve škole

-        musí sloužit žákům a dalším uživatelům školy

-        musí být realizován v budově školy nebo jejím okolí (tzn. v areálu školy) – uvnitř i venku

-        musí být šetrný k životnímu prostředí a nesmí být v rozporu se zdravým životním stylem

-        musí být předložen na předepsaném formuláři (příloha č. 1 Pravidel) a musí obsahovat všechny povinné části

 KOLIK?

Kolik peněz můžeš na svůj projekt získat?

-    maximální částka, kterou můžeš získat na svůj projekt, je 25 tisíc korun

-   pokud nebude využita celá částka, zbytek peněz využijeme na aktivity v rámci Zdravého města a místní Agendy 21 Krnov

JAK?

Jak se můžeš zapojit a jak probíhá celý proces?

1.     Příprava

Seznámíš se s pravidly, připravíš svůj návrh a pokud si nebudeš vědět rady, obrátíš se na školní koordinátorku Mgr. Martinu Kopeckou, která Ti pomůže.

2.     Podání žádosti

Nápad je nutno odevzdat na předepsaném formuláři (příloha č. 1 Pravidel), vyplnit všechny požadované údaje, rozpočet a případné přílohy (obrázky, mapy apod.). Žádost včetně příloh odevzdej školnímu koordinátorovi.

3.     Kontrola a úprava návrhů

Zkontrolujeme, jestli je Tvůj návrh v pořádku a splňuje všechna pravidla. Pokud narazíme na problém, společně s Tebou jej opravíme.

4.     Prezentace návrhů a hlasování

Všechny předložené a zkontrolované návrhy budou zveřejněny na webových stránkách Vaší školy www.zs1krnov.cz

Zároveň také proběhne prezentace nápadů před spolužáky. Svůj návrh jim představíš a přesvědčíš je, že právě ten Tvůj je ten nejlepší.

5.     Výběr vítězných projektů

Všichni žáci pak budou o předložených projektech hlasovat prostřednictvím hlasovacích lístků.

6.     Realizace

 

Vítězný projekt bude realizován, aby mohl škole a žákům sloužit co nejdříve.

KDY?

Kdy to vlastně celé proběhne?

Příprava a podání žádosti

 1. 9. – 16. 10. 2022

Kontrola a úprava návrhů

17. 10. – 31. 10. 2022

Prezentace návrhů a hlasování

1. 11. – 13. 11. 2022

Realizace vítězných projektů

14. 11. – 11. 12. 2022

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Martina Kopecká – školní koordinátor participativního rozpočtu

Tel.: 776 168 211

E-mail: kopecka@zs1krnov.cz 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI :   zde                                                             

14.9. 2022

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

V rámci projektu žáci naší školy mohli hlasovat do neděle 26. 5. 2021. Po zhlédnutí prezentace všech návrhů někteří žáci hlasovali přímo ve škole, jiní online přes formulář v aplikaci MS.

Do hlasování se zapojilo celkem 300 žáků

a nejvíce hlasů získal návrh č. 2 „Relax a pohoda o přestávkách“.

Autorkami vítězného návrhu jsou žákyně třídy 5. A, Ema a Klára Staňkovy.

Děvčata přišla s myšlenkou zřídit na chodbách školy v jednotlivých patrech koutky pro odpočinek, hru, zábavu či řešení studijních úkolů. Každý koutek bude vybaven sedacími vaky, podnožníkem a stolečkem.

Děvčatům k jejich prvenství blahopřejeme
a všem účastníkům projektu děkujeme.
 
Vítězný projekt bude realizován do konce tohoto školního roku. 
 
 
 
 

23.5. 2021

PROJEKT MĚSTA KRNOV ŠKOLNÍ PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2021

Milí žáci, rodiče, učitelé,

do tohoto vyhlášeného projektu se na naší škole zapojilo celkem pět návrhů s těmito názvy – 1. Lepší škola, 2.  Relax a pohoda o přestávkách, 3. Samolepky do škol, 4. Zpestření tělesné výchovy, 5. Gymnastický koberec.

Autoři návrhů projektu jmenovitě podle tříd:

5. A - Ema Staňková, Klára Staňková

5.B - Andrisová Veronika, Kévalová Patricie, Oubělická Nela, Pořízková Ellen

7.A - Hejlová Tereza, Vaňharová Adéla

9.A - Nguyen Dominik, Sedlák Martin

 

V navržených prezentacích se objevilo několik zajímavých a podnětných nápadů, které by mohly do budoucna škole vylepšit a zpříjemnit prostředí a klima školy. Všem účastníkům za jejich velmi zdařilé návrhy, nápady a závěrečné prezentace děkujeme. 

23.5. 2021

Hlasování žáků - 5 návrhů

 
 

23.5. 2021

Školní participativní rozpočet pro rok 2021

ŠKOLNÍ PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET PRO ROK 2021 

 Chceš rozhodovat o tom, jak to má v naší škole vypadat? Máš nějaké nápady, jak to u nás vylepšit?    

    NEBOJ SE A ŘEKNI TO NAHLAS !

 

Město Krnov přichází společně se společností Kofola ČeskoSlovensko se školním participativním rozpočtem na rok 2021, ve kterém žákům čtyř základních škol ve městě rozdělila sto tisíc korun českých. Každé škole tak nabízí možnost investovat 25 tisíc korun českých do zvelebení a zlepšení svých prostorů a blízkého okolí. O investování částky však mohou rozhodovat pouze žáci konkrétní školy. Nejlepší nápady a návrhy budou zrealizovány do konce školního roku. 

 

Máme připraveno 25 tisíc korun, a jak je využijete, je jen na Vás - žácích. Tyto peníze jsou určeny jen a pouze pro Vaše nápady a Vy sami rozhodnete, na co budou využity.

KDO?

 

Kdo může podat návrh? S nápadem může přijít kdokoli z Vás – žáků Vaší základní školy. Návrh může podat jednotlivec (od 3. třídy a výš), skupina žáků (maximálně 5 žáků, mohou se zapojit žáci ze všech ročníků) nebo celá třída (jakýkoli ročník).

CO?

Jak může Tvůj nápad vypadat, co musí splňovat?

-       musí přispívat ke zlepšení prostředí ve škole

-       musí sloužit žákům a dalším uživatelům školy

-       musí být realizován v budově školy nebo jejím okolí (tzn. v areálu školy) – uvnitř i venku

-       musí být šetrný k životnímu prostředí a nesmí být v rozporu se zdravým životním stylem

 

-       musí být předložen na předepsaném formuláři (příloha č. 1 Pravidel) a musí obsahovat všechny povinné části

KOLIK?

Kolik peněz můžeš na svůj projekt získat?

-       maximální částka, kterou můžeš získat na svůj projekt, je 25 tisíc korun

 

-       pokud nebude využita celá částka, zbytek peněz využijeme na aktivity v rámci Zdravého města a místní Agendy 21 Krnov

JAK?

Jak se můžeš zapojit a jak probíhá celý proces?

1.    Příprava

Seznámíš se s pravidly, připravíš svůj návrh, a pokud si nebudeš vědět rady, obrátíš se na školní koordinátorku Mgr. M. Kopeckou, která Ti pomůže.

2.    Podání žádosti

Nápad je nutno odevzdat na předepsaném formuláři (příloha Pravidla školního participativního rozpočtu prorok 2021), vyplnit všechny požadované údaje, rozpočet a případné přílohy (obrázky, mapy apod.). Žádost včetně příloh odevzdej školní koordinátorce.

3.    Kontrola a úprava návrhů

Zkontrolujeme, jestli je Tvůj návrh v pořádku a splňuje všechna pravidla. Pokud narazíme na problém, společně s Tebou jej opravíme.

4.    Prezentace návrhů a hlasování

          Všechny předložené a zkontrolované návrhy budou zveřejněny na webových     

           stránkách Vaší školy www.zs1krnov.cz (žáci – školní parlament).

Zároveň také proběhne prezentace nápadů před spolužáky. Svůj návrh jim představíš a přesvědčíš je, že právě ten Tvůj je ten nejlepší.

5.    Výběr vítězných projektů

Po prezentaci budou všichni žáci o předložených projektech hlasovat prostřednictvím hlasovacích lístků.

6.    Realizace

 

Vítězný projekt bude realizován, aby mohl škole a žákům sloužit co nejdříve.

 

KDY?

Kdy to vlastně celé proběhne?

 

Příprava a podání žádosti

4. 1. – 26. 2. 2021

Kontrola a úprava návrhů

1. 3. – 17. 3. 2021

Prezentace návrhů a hlasování

18. 3. – 31. 3. 2021

Realizace vítězných projektů

1. 4. – 20. 6. 2021

 

ZÁVĚR

Všechny důležité informace najdete na webových stránkách Vaší školy www.zs1krnov.cz – žáci – školní parlament

 

Kontaktní osoba:     Mgr. Martina Kopecká – školní koordinátor participativního rozpočtu

                                              Tel.: 776 168 211     e-mail: kopecka@zs1krnov.cz

 

Přílohy pravidel: 1. Formulář žádosti    formulář ke stažení a vyplnění    zde žádost ke čtení 

 

 

 

zde - článek k projektu na webových stránkách města Krnov

 

 

5.1. 2021

Mikroprojekt "Českopolský školní parlament" 2009 - 2010

MIKROPROJEKT  „ČESKOPOLSKÝ ŠKOLNÍ PARLAMENT“

financován z Fondu mikroprojektů Euroregion Praděd v rámci Operačního programu „Přeshraniční spolupráce“ 2007-2013 Č-PR

v letech 2009 - 2010

- spolupráce se základní školou Gymnázium Marie-Curie Sklodowskiej v Hlubčicích – první setkání zástupců škol – 15. 9. 2009

27. 10. 2009 – 1. mezinárodní společné setkání „Podzimní Nebojsa aneb nebudeme se bát“  = celoškolní akce – na téma Halloween, děti z MŠ Karla Čapka a žáci polské školy v Hlubčicích – setkání v tělocvičně - hry, soutěže, kvíze + vzájemná prezentace měst i práce školy, parlamentu     

ustavující schůzka Městského dětského parlamentu Krnov v SVČ Méďa – 26. 11. 2009

2. mezinárodní setkání v Hlubčicích - mezinárodní utkání v basketbale dívek i chlapců, prohlídka školy, výstup na radniční věž, návštěva muzea v Hlubčicích  - 9. 12. 2009

- 11. 12. 2009 – Živé člověče, nezlob se pro naše nejmladší spolužáky

vánoční zpívání na schodech – 22. 12. 2009

Valentýnská pošta – 5. 2. 2010

Týden dětských povinností – 22. - 26. 3. 2010 tvoření „Knihy dětských povinností“

Lampionový průvod s dechovkou Krnovankou – 26. 3. 2010

Děti za katedrou – 27. 3. 2010

3. mezinárodní setkání v Krnově – na naší škole turnaj ve stolním tenise, basketbalové utkání dívek a chlapců, přijetí na radnici, prohlídka radniční věže – 20. 4. 2010

Dětské slyšení v koncertní síni – 22. 4. 2010

- společná fotografická výstava v Krnově i v Hlubčicích  - 10. a 11. 5., 13. a 14. 5. 2010

Miss školy 2010 – pomoc při organizaci – 1. 6 . 2010

4. mezinárodní setkání  – společný výlet autobusem do krajského města Ostravy - návštěva Krajského úřadu MSK v Ostravě, Miniuni – svět miniatur, Slezskoostravský hrad, ZOO, pohádkový sklep strašidel – 8. 6. 2010

spaní ve škole pro naše nejmladší spolužáky – 17. 6. 2010

 

30.12. 2020

Participační projekt Města Krnova - 2009

Participační projekt Města Krnova 

„Podpora participace dětí a mládeže a krajské setkání DP a Z MSK v Krnově s cílem utvořit městský dětský parlament"

Z rozpočtu Města Krnova na rok 2009 naše škola získala finanční příspěvek na projekt školního parlamentu, který byl zaměřen na podporu participace dětí a mládeže. Jedním z hlavních cílů projektu bylo vytvoření vhodných podmínek pro aktivní, pravidelné a kvalitní využití volného času žáků.

Projekt probíhal od 1.1. 2009 do 31. 7. 2009 a byl rozdělen na několik dílčích etap nejen podle časových období, ale i podle témat jednotlivých akcí. Plánované akce byly určeny nejen všem žákům naší školy, ale i ostatním vrstevníkům z jiných škol, rovněž také dětem mateřských škol, pro širokou veřejnost, občany a návštěvníky našeho města (např. Mámo, táto, už umím – akce s prvňáčky pro rodiče; Valentýnská pošta – akce všech žáků školy, Živé člověče nezlob se – akce pro děti MŠ, Andělská rána – akce namířená k široké veřejnosti, atd...

Organizaci všech konaných aktivit zajistil náš školní parlament. Některé aktivity ve škole pravidelně pokračovaly i po ukončení projektu a staly se tak tradičními akcemi na škole - Mámo, táto,... ; Valentýnská pošta ; Děti za katedrou ; Lampionový průvod s dechovkou Krnovankou ; ...

v rámci projektu ve dnech od 18. - 20. 6. 2009

náš školní parlament společně s SVČ Méďa Krnov organizoval

7. Krajské setkání dětských parlamentů a zastupitelstev MSK pod záštitou města Krnova

třídenní setkání na téma multikultura, rasismus, šikana navštívilo celkem 50 účastníků ze 7 měst  (Ostrava, Opava, Vratimov, Orlová, Nový Jičín, Kopřivnice a Krnov) 

 

30.12. 2020